Menu Schließen
КИТОБИ МУҚАДДАС
Баррасиро чоп кардан
Ишораро кушодан

Китоби Муқаддас китобест, ки онро дар ҳар замону макон хондан мумкин аст. Ин китоб ягон ном надорад. Ва барои ҳамин ба он номҳои гуногун додан мумкин аст. Баъзеҳо онро Китоби Муқаддас ё Каломи Муқаддас меноманд, дигарҳо ба он Каломи Худо ё Китоби Худо мегӯянд. Номи дигараш Библия аст, ин ном аз забони юнонӣ меояд ва маънояш китобҳо мебошад.

Китоби Муқаддас китобест, ки бисёр хислатҳои ғайриодӣ дорад:

Яке аз хислатҳои ғайриодиаш нақли таърихиаш мебошад. Он китоб дар замони зиёда аз 1600 сол, аз тақрибан 40 нафар, дар забонҳои ибрӣ, арамӣ ва юнонӣ навишта шудааст, аммо он як китоб аст.

Китоби Муқаддас дар охирҳои асри якум баъд аз милод ба анҷом расид ва то имрӯз чоп мешавад, гарчанде он аз аввал дӯшманон дошт.

Имрӯз Китоби Муқаддас пурра ё қисман ба 2500 забон тарҷума шудааст. Бо ин, Китоби Муқаддас китоби аз ҳамаи бисёртарин тарҷумашуда ҳисобида мешавад. Он ҳатто дар замони имрӯза аз ҳама бисёр чоп мешавад, ва дар ҳамаи 5 қитъа (континент) аз кӯдакону калонсолон, аз одамони номдор ва беном, аз имондорону беимонон хонда мешавад.

Китоби Муқаддас аз ҳикояҳои таърихӣ, шеърҳо ва сурудҳо, тарҷумаи ҳолҳо, қонунҳо, масалҳо, пешгӯйҳо, рӯъёҳо, чистонҳо ва мактубҳо иборат аст.

Ин 40 нависандаи Китоби Муқаддас аз қабатҳои гуногуни одамон буданд, баъзеҳо шоҳ буданд, дигарон моҳигир, навозанда, чӯпон, коҳин, пайғамбар; ва ҳам як духтур дар миёни онҳо буд. Ин нависандаҳо дар замонҳои гуногун, дар давлатҳои гуногун ва ҳам дар ҳолатҳои тамоман гуногун буданд.

Аммо чунон ки аллакай гуфта шуд, он як китоб аст. Ин маъно дорад, ки он ба худ хилоф нест.

Китоби Муқаддас ба 2 қисм тақсим мешавад: Аҳди Қадим ва Аҳди Ҷадид. Дар Аҳди Қадим асосан гап дар бораи халқи Исроил меравад. Дар Аҳди Ҷадид бошад дар аввал дар бораи зиндагии Исои Масеҳ нақл мешавад ва баъд гап дар бораи таълимоти масеҳиён меравад.

Китоби Муқаддас худаш мегӯяд, ки аз Худост, ва ҳақиқат аст.

Тарҷумон: Мордехай бен-Ҳиё Б.

Шумо Китоби Муқаддасро дар ин саҳифа хондан метавонед.

Тарҷумон: Мордехай бен-Ҳиё Б.:

Ҳамаи китобҳои Таврот:

Китобҳои таърихӣ:

1

Ҳастӣ

2

Хуруҷ

3

Ибодат

4

Ададҳо

5

Такрори Шариат

6

Еҳуша

7

Доварон

8

Рут

9

1 Подшоҳон

10

2 Подшоҳон

11

3 Подшоҳон

12

4 Подшоҳон

13

1 Вақоеънома

14

2 Вақоеънома

15

Эзро

16

Наҳемё

17

Эстер

Китобҳои шоирӣ:

18

Айюб

19

Забур

20

Масалҳо

21

Воиз

22

Суруди Сурудҳо

Китобҳои пайғамбарон:

23

Ишаъё

24

Ирмиё

25

Навҳаҳои Ирмиё

26

Ҳизқиёл

27

Дониёл

28

Ҳуша

29

Юил

30

Омӯс

31

Убадё

32

Юнус

33

Мико

34

Наҳум

35

Ҳабаққуқ

36

Сафанё

37

Ҳаҷҷай

38

Закарё

39

Малокӣ

Ҳамаи китобҳои Инҷил:

Китобҳои таърихӣ:

1

Матто

2

Марқӯс

3

Луқо

4

Юҳанно

5

Аъмол

Мактубҳои дигарон:

6

Яъқуб

7

1 Петрус

8

2 Петрус

9

1 Юҳанно

10

2 Юҳанно

11

3 Юҳанно

12

Яҳудо

Мактубҳои Павлус:

13

Румиён

14

1 Қӯринтиён

15

2 Қӯринтиён

16

Ғалотиён

17

Эфсӯсиён

18

Филиппиён

19

Қӯлассиён

20

1 Таслӯникиён

21

2 Таслӯникиён

22

1 Тимотиюс

23

2 Тимотиюс

24

Титус

25

Филемӯн

26

Ибриён

27

Ваҳй

Тарҷумон: Сангин К.:

Ҳамаи китобҳои Инҷил:

Китобҳои таърихӣ:

1

Матто

2

Марқӯс

3

Луқо

4

Юҳанно

5

Амалҳо

Мактубҳои Павлус:

6 Румиён
7 1 Қуринтиён

8

2 Қуринтиён
9 Ғалотиён

10

Эфесусиён
11 Филиппиён

12

Кулассиён

13

1 Тасолуникиён

14

2 Тасолуникиён

15

1 Тимотиюс

16

2 Тимотиюс

17

Титус

18

Филемӯн
19 Ибриён

Мактубҳои дигарон:

20 Яъқуб
21 1 Петрус

22

2 Петрус
23 1 Юҳанно

24

2 Юҳанно

25

3 Юҳанно

26

Яҳудо

27

Ваҳй

Ҳамчун PDF

як лаҳза интизор шавед

Мақоларо ҳамчун PDF тамошо кардан

ТАМОШО

Мақоларо ҳамчун PDF боргирӣ кардан

БОРГИРӢ

Scroll Up