Menu Schließen

 

Бемисл ва такрорнашаванда!

 

Маркази он Исои Масеҳ аст. Рӯшноии он мисли равшании чароғи миноест, ки дар уқёнуси туғёнкунандаи таърихи ҷаҳон нурафканӣ мекунад. Барои бисёр касон он чун воҳае дар биёбон гардид. Бинобар ин натиҷаҳои сарфи назар кардани он ҳайратовар нест: нотавонии рӯҳонӣ ва гумроҳии ҳазоркарата.

 

Исои Масеҳ ва Навиштаҳо бо якдигар пурра алоқаманданд. Тавроту Инҷилро хонда, нафаси абадиятро ҳис мекунӣ: суханони Худо ба тааҷҷуб меоваранд. Таъсири Навиштаҳо чунон сахт аст, ки шумо ё ба талаботи онҳо итоат мекунед, ё аз баёноти он мегурезед.

 

Баъзе фактҳо оиди Навиштаҳо ҷолиби диққатанд:

 

Давраи навишта шудани он:

1600 сол (аз соли 1500 то милод то 100 баъди милод).

 

Дар навиштани он 40 муаллиф иштирок намуданд:

шоҳон, чӯпонон, моҳигирон, коҳинон, ходимони давлатӣ…

 

Ҳаҷм:

66 китоб, тақрибан 1300 саҳифа!

 

Мавзӯъ:

Ҳикояти Худо дар бораи наҷоти одамон.

 

Симои марказӣ:

Исои Масеҳ.

 

Хусусияти беназираш:

Oнро пайғамбарони пок аз рӯи илҳоми Рӯҳи Илоҳӣ ва фармудаи Худо навиштанд. Ӯ бошад онро ба тариқи аҷиб нигоҳбонӣ мекунад. Дар он хатоҳо ва зиддиятҳо ёфт намешаванд.

Дар замони ҳозира ба ҳазорҳо забонҳо тарҷума шудааст.

Матни аслиашро нигоҳ доштааст.

Миллионҳо нафар онро хонда, дӯсташ медоранд.

Порчаҳои Инҷил

Ин китоб зиндагиро дигаргун мекунад!

Таърихи масеҳият

 

Тарҷумон: Мордехай бен-Ҳиё Б.:

Ҳамаи китобҳои Таврот:

Китобҳои таърихӣ:

1

 Ҳастӣ

2

 Хуруҷ

3

 Ибодат

4

 Ададҳо

5

 Такрори Шариат

6

 Еҳуша

7

 Доварон

8

 Рут

9

 1 Подшоҳон

10

 2 Подшоҳон

11

 3 Подшоҳон

12

 4 Подшоҳон

13

 1 Вақоеънома

14

 2 Вақоеънома

15

 Эзро

16

 Наҳемё

17

 Эстер

Китобҳои шоирӣ:

18

 Айюб

19

 Забур

20

 Масалҳо

21

 Воиз

22

 Суруди Сурудҳо

Китобҳои пайғамбарон:

23

 Ишаъё

24

 Ирмиё

25

 Навҳаҳои Ирмиё

26

 Ҳизқиёл

27

 Дониёл

28

 Ҳуша

29

 Юил

30

 Омӯс

31

 Убадё

32

 Юнус

33

 Мико

34

 Наҳум

35

 Ҳабаққуқ

36

 Сафанё

37

 Ҳаҷҷай

38

 Закарё

39

 Малокӣ

 

Ҳамаи китобҳои Инҷил:

Китобҳои таърихӣ:

1

 Матто

2

 Марқӯс

3

 Луқо

4

 Юҳанно

5

 Аъмол

Мактубҳои дигарон:

6

 Яъқуб

7

 1 Петрус

8

 2 Петрус

9

 1 Юҳанно

10

 2 Юҳанно

11

 3 Юҳанно

12

 Яҳудо

Мактубҳои Павлус:

13

 Румиён

14

 1 Қӯринтиён

15

 2 Қӯринтиён

16

 Ғалотиён

17

 Эфсӯсиён

18

 Филиппиён

19

 Қӯлассиён

20

 1 Таслӯникиён

21

 2 Таслӯникиён

22

 1 Тимотиюс

23

 2 Тимотиюс

24

 Титус

25

 Филемӯн

26

 Ибриён

 

27

 Ваҳй

 

Тарҷумон: Сангин К.:

Ҳамаи китобҳои Инҷил:

Китобҳои таърихӣ:

 1

 Матто

2

 Марқӯс

3

 Луқо

4

 Юҳанно

5

 Амалҳо

Мактубҳои Павлус:

6

 Румиён

7

 1 Қуринтиён

8

 2 Қуринтиён

9

 Ғалотиён

10

 Эфесусиён

11

 Филиппиён

12

 Кулассиён

13

 1 Тасолуникиён

14

 2 Тасолуникиён

15

 1 Тимотиюс

16

 2 Тимотиюс

17

 Титус

18

 Филемӯн

19

 Ибриён

Мактубҳои дигарон:

20

 Яъқуб

21

 1 Петрус

22

 2 Петрус

23

 1 Юҳанно

24

 2 Юҳанно

25

 3 Юҳанно

26

 Яҳудо

 

27

 Ваҳй

Scroll Up